Unha vez finalizado o prazo de alegacións á adxudicación provisional, no proxecto Internacionalizar para as persoas adultas programa KA104 2020, na terceira convocatoria faise pública a adxudicación definitiva da seguinte mobilidade:

PERSOAL  SELECCIONADOACTIVIDADE
SONIA MARÍA NOVOA MARTÍNEZServizos de orientación profesional e laboral de adultos e uso de redes sociais.