Rematado o prazo de presentación de solicitudes para cubrir 1 bolsa Erasmus+ destinada ao persoal do centro, para realizar unha mobilidade en Malta, faise pública a LISTAXE PROVISIONAL da candidatura seleccionada. 

PERSOAL  SELECCIONADOACTIVIDADE
Pilar Mariño MonteroServizos de acompañamento, seguimento e visita ás empresas de acollida do alumnado que vai a realizar as súas prácticas laborais.

RECLAMACIÓNS: Durante os 5 días LECTIVOS seguintes á publicación da listaxe provisional.

​RESOLUCIÓN: A publicación da listaxe definitiva farase a partir do terceiro día lectivo dende o último de reclamación.

​PUBLICACIÓN: A listaxe definitiva farase pública nesta web.

​​​DURACIÓN DA MOBILIDADE: 3 días financiados (aproximadamente 570 € ).