Ábrese a convocatoria para cubrir  1 bolsa para realizar a FCT en Irlanda para o alumnado do Ciclo Medio de Xestión Administrativa. Podes descargar a instancia en ir.gl/erasmus-CM2019 .