Convocatoria docentes C.M. 19/20

Ábrese a convocatoria para cubrir unha mobilidade docente a empresas, escolas ou institucións europeas co obxecto de procurar prácticas profesionais para o noso alumnado de ciclos medios, a través do noso consorcio coa Deputación de Pontevedra. A mobilidade deberá realizarse con anterioridade ao 31 de Maio do 2020. Poderá participar calquera DOCENTE dos CICLOS MEDIOS do IES … Continue reading Convocatoria docentes C.M. 19/20

Persoal IES de Rodeira: oferta Erasmus+ curso 19/20

Para o ano académico 2019-2020 temos os seguintes proxectos concedidos con bolsas para persoal docente, PAS e equipo directivo: Secundaria (KA101-2018). “Vinculándonos con Europa”. Este proxecto está completo e só resta finalizar as mobilidades e realizar impactos e difusión. Adultos (KA104-2019). “Internacionalizar para os Adultos”. Está orientado a fomentar a lectura e mellorar a empregabilidade … Continue reading Persoal IES de Rodeira: oferta Erasmus+ curso 19/20