Florencia: 2018-KA101

VINCULÁNDONOS CON EUROPA No mes de xuño de 2019, do 17 ao 28, a profesora Patricia Caride Rivas, do departamento de Francés visitou Florencia para realizar o curso "Classeroom Manegement solutions for teachers" Compartiu experiencias, coñeceu outros sistemas educativos e formas de traballar de países tan diversos coma poden ser Suiza, Finlandia, Polonia e Xordania. … Continue reading Florencia: 2018-KA101

Vila de Rabo de Peixe 2018- KA101

VINCULÁNDONOS CON EUROPA No mes de abril do 2019 dúas docentes, Fabiola Cobián Muñoz (Dpto. Bioloxía), Raquel González Seoane (Dpto. F.Q.), e o vicedirector do centro, David Fernández Viñal (Dpto. Electrónica), realizaron un  JobShadowing na Escola Profissional de Ribeira Grande, nas Illas Açores, aprendendo da súa xestión e organización educativa e do programa ecoescola que … Continue reading Vila de Rabo de Peixe 2018- KA101