Mediante o programa Erasmus+ KA103, un alumno do Ciclo Superior de DAW on line realizou as súas prácticas en Sofía.

Andrés Lage Freire , alumno C.S. DAW on line, realizou a FCT en Sofía dende o catro de outubro ata o trece de decembro de 2019. Job Training Programmes: Assistant Developer Web (design) and Mobile Application.

Tutor opinion letter

tutor opinion letter