A  Carta Erasmus de Educación Superior establece o marco xeral de calidade para as actividades de colaboración europea e internacional que poden realizar as institucións de educación superior a través de Erasmus+.  É un requisito previo para poder participar en actividades de mobilidade por motivos de aprendizaxe e de cooperación para a innovación.

A concesión da Carta Erasmus de Educación Superior, ECHE,  a nosa institución para o periodo 2021-2027 certifica a calidade dos proxectos europeos que promove o IES de Rodeira e o intercambio de boas prácticas con Erasmus+