• Resolución bolsas alumnado C. S. 20/21
    No programa KA103-2020 foron seleccionadas cinco candidaturas para realizar a FCT , no estranxeiro, no periodo de marzo a xuño do 2021.
  • Bolsas alumnado C.S. 19/20
    Convocatoria Ciclos Superiores: péchase a convocatoria para cubrir 4 bolsas para realizar a FCT no estranxeiro de alumnado de Ciclos Superiores no período de abril a xuño 2020.