• Convocatoria docentes C.M. 19/20
    Ábrese a convocatoria para cubrir unha mobilidade docente a empresas, escolas ou institucións europeas co obxecto de procurar prácticas profesionais para o noso alumnado de ciclos medios, a través do noso consorcio coa Deputación de Pontevedra. A mobilidade deberá realizarse con anterioridade ao 31 de Maio do 2020. Resolución mobilidade de docentes C.M. 19/20