• Adxudicación definitiva persoal C.M. 20/21
  Rematado o prazo de presentación de alegacións á listaxe provisional para cubrir 1 bolsa Erasmus+ destinada ao persoal do centro, para realizar unha mobilidade en Malta, faise pública a LISTAXE DEFINITIVA da candidatura seleccionada.
 • Adxudicación provisional persoal C.M. 20/21
  Rematado o prazo de presentación de solicitudes para cubrir 1 bolsa Erasmus+ destinada ao persoal do centro, para realizar unha mobilidade en Malta, faise pública a LISTAXE PROVISIONAL da candidatura seleccionada.
 • Adxudicación definitiva persoal Ciclos Superiores KA103
  Rematado o prazo de alegacións á adxudicación provisional das bolsas Erasmus+ destinadas ao profesorado, dentro da convocatoria 2021 para visitar e afianzar contactos coas empresas, faise pública a LISTAXE DEFINITIVA dos docentes beneficiarios por orde alfabética.
 • Adxudicación definitiva docentes 3ª convocatoria KA104 2020
  Unha vez finalizado o prazo de alegacións á adxudicación provisional, no proxecto Internacionalizar para as persoas adultas programa KA104 2020, na terceira convocatoria faise pública a adxudicación definitiva da mobilidade.
 • Adxudicación definitiva docentes 2ª convocatoria KA104 2020
  No proxecto Internacionalizar para as persoas adultas, programa KA104 2020, na segunda convocatoria, unha vez finalizado o prazo de alegacións fanse públicas a adxudicación das seguintes mobilidades
 • Convocatoria persoal C.M. 20/21
  Ábrese a convocatoria para o persoal do centro para cubrir unha mobilidade en Malta, está destinada ao acompañamento do alumnado de ciclos medios, que vai realizar as súas prácticas laborais no mes de xullo, e á visita da empresa (ou empresas) de acollida.
 • Convocatoria docentes C.M. 19/20
  Ábrese a convocatoria para cubrir unha mobilidade docente a empresas, escolas ou institucións europeas co obxecto de procurar prácticas profesionais para o noso alumnado de ciclos medios, a través do noso consorcio coa Deputación de Pontevedra.