INTERNACIONALIZAR PARA OS ADULTOS

Durante o curso académico 2019-2020, o IES de Rodeira desenvolverá o proxecto europeo KA104: “Internacionalizar para os adultos” cofinanciado polo programa Erasmus + da Unión Europea.

Co noso proxecto pretendemos desenrolar estratexias para a inclusión social e educativa e mellorar o emprego do noso alumnado. Para dar resposta ás necesidades educativas é preciso mellorar as habilidades dos docentes encamiñadas a fomentar a lectura, implementar as TIC e introducir novas metodoloxías para promover unha aprendizaxe vivencial e significativa no ámbito da formación permanente de adultos.

Actividade B1. Observar bibliotecas con boas prácticas en fomento da lectura de adultos.

Jobshadowing no Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Vendôme-Areines (Francia)

Entre o 3 e o 7 de febreiro de 2020, Carmen Soto Cano, coordinadora da que foi Implementación voluntaria do Portfolio Europeo de Linguas (galego, castelán, inglés e francés) e profesora do departamento de francés participou nun Jobshadowing no Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Vendôme-Areines (Francia).

O LEGTA conta cunha oferta formativa xeral (os equivalentes a 4º Eso, Primeiro e Segundo Bacharelato) así como Ciclos superiores de Anabiotec (Análises Agrícolas, Biolóxicos e Biotecnolóxicos,) de Xestión e Protección da Natureza e de Produccións Animais. Os centros agrícolas constitúen un 2% da oferta educativa francesa.

Ten unha biblioteca escolar nova, creada hai 3 anos. Moi dinámica, nela traballan dúas Profesoras documentalistas que, ademáis de organizar o Cdi e levar a cabo técnicas de xestión documental teñen misións pedagóxicas claras dentro dos programas, animando e participando no desenvolvemento cultural do alumnado. Neste sentido, coordinan eventos de lectura bianuais como o “Desafío Lectura” rexional, ou o “Desafío Lectura científico”, interactúan con outros docentes en accións de creación literaria, de investigación de iniciativa nacional ou rexional,” e ensinan formación de usuarios vinculada ás diferentes áreas nas chamadas “Clases Mutuas”. Tralas pescudas documentais, o alumnado elabora productos dixitais multiformato amosados ó publico en xeral en stands informativos, e acompañados con exposicións orais.