Retos a superar e logros conseguidos.

CURSO 2021-2022

Houbo un descenso significativo nas mobilidades Erasmus+, estas realizáronse con todas as medidas de seguridade e cumprindo os protocolos COVID-19, tanto por parte do persoal do centro como polo alumnado, que puido realizar as súas prácticas e a formación en centros de traballo (FCT) de forma presencial.

Memoria Erasmus 2021/22

CURSO 2020-2021

Durante o curso 2020-21 logramos reconfigurar os proxectos solicitados á nova situación da Covid-19, así como elaborar os informes para a solicitude da nova Carta ECHE (de recoñecemento do Instituto en Ciclos Superiores) para o período Erasmus+ 2021-2027, a cal foi concedida.

Houbo que reformular todos os proxectos, ampliando a duración dos mesmos e presentando as memorias de finalización dos que remataban.

Retomamos as mobilidades Erasmus+, con todas as medidas de seguridade e cumprindo os protocolos COVID-19, tanto por parte do persoal do centro como polo alumnado, que puido realizar as súas prácticas e a formación en centros de traballo (FCT) de forma presencial e virtual.

Memoria Erasmus 2020/21

CURSO 2019-2020

Sen dúbida o maior reto a superar é a COVID19. Despois de meses traballando nas mobilidades, que se ían realizar no curso 2019-20, tiveron que cancelarse por motivo da pandemia mundial.

Adaptámonos  as novas situacións e agardamos á volta a normalidade para seguir disfrutando das oportunidades que nos ofrecen as bolsas Erasmus+.

Podedes  ver na seguinte presentación a nosa evolución no curso 19/20.

Memoria Erasmus 2019/20