Jennifer, alumna titulada no Ciclo Medio de Xestión Administrativa, estivo en Braga realizando as súas prácticas na Escolá de Sá Miranda.

A súa mobilidade durou once meses, comezou o 1 de agosto de 2019 e rematou o 30 de xuño do 2020.

A pandemia do COVID-19 afectou a súa mobilidade polo que tivo que adaptarse a unha nova situación, finalizou as súas prácticas laborais dende a casa mediante o teletraballo.

Jennifer cóntanos a súa experiencia no seguinte vídeo.

Quizais non adquiriu toda a formación laboral que pretendía pero afirma:

“Volvería a repetir a mobilidade xa que, ben sexa na parte profesional ou persoal, sempre se aprende algo e faite mellorar como persoa!”