Mediante o programa Erasmus+, KA103, dous alumnos do Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede (ASIR) realizaron as súas prácticas, os meses de abril e maio do 2019, na empresa TeachKloud en Cork, Irlanda.

  • Cork: 2017-KA103
    Andrés Abal Aldao e Daniel Sotelo Pérez realizaron a FCT en Cork. O éxito foi total!. Permitiulles mellorar os seus coñecementos en programación e computación na nube, perfeccionar o seu nivel de inglés e coñecer unha nova cultura.