Sen dúbida o maior reto a superar no 2020 é a COVID19.

Despois de meses traballando nas mobilidades, que se ían realizar este curso, tiveron que cancelarse por motivo da pandemia mundial.

Adaptámonos  as novas situacións e agardamos á volta a normalidade para seguir disfrutando das oportunidades que nos ofrecen as bolsas Erasmus+. Mentres  podedes  ver na seguinte presentación a nosa evolución no curso 19/20.

Memoria Erasmus 2019/20