Mediante o programa Erasmus+ KA103, un alumno do Ciclo Superior de DAW on line realizou as súas prácticas, de setembro a novembro do 2019 en Bournemouth .

Jorge Figueira Badín , alumno C.S. DAW on line, relizou a FCT no estranxeiro do 16 de setembro ao 28 de novembro do 2019 .

Compartiu con nós a súa experiencia, podes lela no seguinte artigo.