No proxecto Internacionalizar para as persoas adultas, programa KA104 2020, na segunda convocatoria, unha vez finalizado o prazo de alegacións fanse públicas a adxudicación das seguintes mobilidades por orde alfabético:

PERSOAL  SELECCIONADOACTIVIDADE
María Navaza BlancoBibliotecas referentes en boas prácticas educativas no fomento da lectura de adultos e da escritura expresiva e creativa.
Mónica Soto SampedroXestión e organización de obradoiros e oferta educativa de adultos, con especial atención a inmigrantes adultos e/ou linguas minorizadas.